Budsjettundersøkelsen 2019
Budsjettundersøkelsen gir en pekepinn på hva kommuner og fylkeskommuner forventer at vil øke mest. Foto: Scanstock

Budsjettundersøkelsen 2019

Våre eksperter på kommuneøkonomi presenterte resultatene av budsjettundersøkelsen på en direkteoverført sending 4. desember 2018. Opptak av sendingen finner du her.

Budsjettundersøkelsen tar utgangspunkt i rådmennenes budsjettforslag for kommuner og fylkeskommuner. Den gir det første bildet på hva forslaget til statsbudsjett vil bety for tjenestetilbudet i kommunesektoren i 2019. Avdelingsdirektør for kommuneøkonomi, Rune Bye, la frem resultater og tolkninger. 

Sendingen inneholder også en presentasjon av sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika om hvordan konjunkturutviklingen påvirker kommuneøkonomien på kort sikt.

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi