Budsjettundersøkelsen 2018
Hva tror rådmennene i kommuner og fylkeskommuner at de vil bruke mest penger på neste år? Det gir KS' budsjettundersøkelse svar på. Foto: Shutterstock

Budsjettundersøkelsen 2018

KS presenterte budsjettundersøkelsen tirsdag 5. desember. Den årlige budsjettundersøkelsen er basert på rådmennenes budsjettforslag i et utvalg av kommuner og alle fylkeskommuner. Se opptak fra presentasjonen her.

KS' budsjettundersøkelse er basert på fremlagte forslag og ikke vedtatte budsjetter. Fjorårets undersøkelse viste at kommunene forventet størst utgiftsvekst innen sosialtjenester, mens fylkeskommunene antok at de ville bruke mer penger på fylkesveier. 

Årets budsjettundersøkelse ble lagt fram av avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS, Rune Bye og sjeføkonom Torbjørn Eika. Opptak fra presentasjonen kan du se her:

Tid: Tirsdag 5. desember 2017 kl. 10.00-11.00

Program:

Kl. 10.00-10.05 Rune Bye ønsker velkommen

Kl. 10.05-10.35 Presentasjon av KS’ budsjettundersøkelse ved Rune Bye

Kl. 10.35-11.00 Sjeføkonom Torbjørn Eika tar for seg kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Espen Rymoen

Espen Rymoen

Seniorrådgiver, Kommuneøkonomi