Budsjettforlik på Stortinget

Det er inngått forlik på Stortinget mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016. Forliket ser ut til å bety en økning av bevilgningene til kommunesektoren (60 poster) med omlag 1,75 mrd. kroner.

Ut fra avtaleteksten som er publisert på partienes hjemmesider mener KS at kommunesektoren har fått gjennomslag for viktige saker som fortsatt kommunal skatteoppkreving, økt satsing på samferdsel og reversering av kutt til regional utvikling. Budsjettavtalen har også med anmodningsvedtak hvor regjeringen bes om å følge opp konkrete saker som momskompensasjon på utleieboliger og kapitalvekting av kommunelån.

Budsjettforliket innebærer endringer i en rekke bevilgninger til kommunesektoren, og i vedlagte dokument har KS søkt å oppsummere de endringene som vedrører kommunene.

 

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi

Sigmund Engdal

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, Kommuneøkonomi