20 millioner i kompensasjon til kommunene
- KS er glad for at kommunene, som lojalt fulgte opp anmodninger fra staten, ikke må ta hele regningen for å ha bygget opp et mottaksapparat for mindreårige asylsøkere som likevel ikke kom, sier Gunn Marit Helgesen. Foto: Norsk Folkehjelp/ Flickr

20 millioner i kompensasjon til kommunene

Kommuner som bygde opp et apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

- Vi er tilfreds med at regjeringspartiene og samarbeidspartiene har hørt på KS og kommunene, og er blitt enige om at kommunene skal ha kompensasjon for noen av disse utgiftene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS’ landsstyre uttrykte nylig enstemmig kritikk mot at slik kompensasjon ikke var med i regjeringens opprinnelige forslag til revidert nasjonalbudsjett. Landsstyret advarte mot at hvis ikke kommunene fikk en rimelig kompensasjon for store ekstrautgifter de pådro seg etter å ha fulgt sterke anmodninger fra statlige hold, kunne dette påvirke viljen til å bosette enslige mindreårige flyktninger om behovet skulle oppstå igjen. 

KS har tidligere anslått at kommuner som etablerte bofellesskap for mindreårige flyktninger som likevel ikke kom, har hatt ekstra utgifter på om lag 50 millioner kroner. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene får de altså kompensert for 20 millioner kroner.

- Vi hadde selvsagt veldig gjerne sett at kommunene fikk kompensert for alle disse ekstrautgiftene. I dag er vi likevel først og fremst glad for at partiene erkjenner at kommunene som lojalt har fulgt opp anmodninger fra staten, ikke skal ta hele den økonomiske belastningen for dette, sier Gunn Marit Helgesen.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk