Kommuneøkonomi

Kommuneøkonomi

Kommunesektoren trenger god økonomistyring og må legge opp til driftsresultater som sikrer økonomisk handlefrihet. Dette inkluderer forsvarlig forvaltning av kommuners og fylkeskommuners investeringer i realverdier knyttet til bygg, vei, vann og avløp.


Kurs og konferanser

Rune Bye

Rune Bye

Avdelingsdirektør Kommuneøkonomi