Oversikt KS Advokatene og deres fagfelt

Oversikt KS Advokatene og deres fagfelt

Her ligger en oversikt over fagområder, telefonumre og mailadresser til alle KS Advokatene . Ta en titt her slik at du finner rette vedkommende du trenger å snakke med for å få hjelp.

Navn:

Arbeidsområde:

advokatsupport@ks.no
 24132602

Generelle henvendelser

Andreas Dag Nilsen
90710375

Arbeidsrett
Erstatningsrett
Forvaltningsrett
Kontraktsrett
Tvisteløsning/prosedyre

Anne-Lise Hellebostad
 
95224050

Eiendomsskatt

Beatrice Dankertsen Hennyng
 
92841251

Offentlige anskaffelser

Offentlig støtte

Cecilie R. Sæther
 
93247845

Alt innenfor arbeidsrettsområdet. Arbeidstid og ferielov. Forvaltningsloven, herunder partsinnsyn, taushetsplikt og habilitet.  Offentleglova.

Elisabeth Aasheim  
93653588

Eiendomsskatt

Erna Larsen
 
90183527

Bistår kommuner på de fleste rettsområder, slik som: Arbeidsrett
Selskapsrett, herunder interkommunale samarbeidsformer,
Plan og bygningsrett, VAR-juss,
Miljørett, fast eiendom, naturskadeerstatning, Kommunal- og forvaltningsrett,
Kontraktsrett, herunder husleierett

Frode Lauareid
97669018

Arbeider generelt med alle rettsområder unntatt eiendomsskatt.
Særskilt kompetanse innen individuell arbeidsrett, arbeidsmiljøundersøkelser, forvaltningsrett, kommunalrett herunder forholdet mellom politikk og administrasjon, barnehagerett, helse- og sosialrett herunder ASA 4310 og ASA 4313, havne- og farvannsrett, selskapsrett, tvisteløsning og nynorsk

Geir S. Winters
 
91598720

Arbeidsrett
Tvisteløsning/prosedyre
Forvaltningsrett
Kommunalrett
Kontraktsrett
Husleierett

Gry Brandshaug Dale
 
90029945

Faggruppeleder for arbeidsrett, arbeider med individuell og kollektiv arbeidsrett
Trygderett
Offentleglova og generell forvaltningsrett.

Hakon Huus-Hansen
 
41565790

Eiendomsskatt
Kontraktsrett
IT-rett
Erstatning
Kommunal- og forvaltningsrett

 

 

Jostein Selle
 
94153554

Forvaltningsrett
Kommunalrett
Selskapsrett og interkommunalt samarbeid
Offentlig støtte
Offentleglova

Kristine Røed Brun
 
48001313

Offentlig anskaffelse

Kristine Vigander  
93437697

Offentlig anskaffelse

Liv Elin Vermundsberget
 
95758703

Eiendomsskatt

Mårten Brandsnes Faret
 
95929067

Arbeidsrett
Forvaltnings- og kommunalrett
Personvern

Siri Tofte                            95080866

Forvaltningsrett, kommunalrett,
Fast eiendom, VAR-juss
Erstatningsrett,
Kommunal- og forvaltningsrett,
Kontraktsrett, herunder husleierett, Personvern, Tomtefeste og havne og farvannsrett

Solfrid Vaage Haukaas
 
99534771

Arbeidsrett (individuell og kollektiv), helserett, personvern, forvaltningsrett inklusive offentleglova

Tor Allstrin
 
90841513

Kollektiv og individuell arbeidsrett
Kommunalrett
Forvaltningsrett og offentleglova
Interkommunalt samarbeid
Utdanningsrett
Erstatningsrett
Tvistebehandling

Øyvind Gjelstad
 
90940197

Arbeidsrett (individuell og kollektiv), pensjonsrett, lege- og fysioterapiavtaler,
personvern
forvaltningsrett inklusive offentleglova

Øyvind Renslo
 
48012358

Fast eiendom, herunder plan og bygningsrett, utbyggingsavtaler, forurensning, ekspropriasjon, mv.
Skole- og helsejuss
Erstatningsrett
Kommuneloven, herunder organisering av kommunale og fylkeskommunale tjenester
Kontraktsrett, entreprise
Prosessoppdrag