Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

KS Advokatene har en egen faggruppe som tilbyr juridiske tjenester knyttet til alle stadier av kommunens behandling av eiendomsskattesaker. Vi påtar oss å utarbeide betenkninger og prosessoppdrag for domstolene.