Vikarbyrådirektivet og kommunal sektor

Stortingets vedtak om å innlemme vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen, fører til endringer for arbeidstakerne.

tortinget vedtok i juni i år å innlemme vikarbyrådirektivet (2008/104/EF) i EØS-avtalen, og dermed også i norsk rett.Samtidig vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven slik at norsk rett blir i samsvar med direktivet.

Lovendringene innebærer i hovedsak at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som om de er direkte ansatt i innleievirksomheten. Endringene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2013. Fra samme tidspunkt har partene i tariffoppgjøret (KS og arbeidstakerorganisasjonene) blitt enige om at kommunene/fylkeskommunene skal sikre at innleide arbeidstakere i kommunal sektor har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med den kommunale tariffavtalens fellesbestemmelser og lønnsbestemmelser. 

Se hele notatet under.