Lovforslag om endring av bestemmelsen i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Forslaget innebærer at alle virksomheter minst en gang per år må drøfte sin bruk av midlertidig ansatte med arbeidstakernes tillitsvalgte. Videre skal fravær ikke komme til fradrag ved beregning av ansettelsestiden i forhold til fireårsregelen.