Kjøp av vikartjenester etter 1. januar 2013
Fotograf: Ålesund kommune

Kjøp av vikartjenester etter 1. januar 2013

Fra 1. januar 2013 blir vikarbyrådirektivet norsk rett, noe som medfører at innleide arbeidstakere skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om de er ansatt i innleievirksomheten. 

Fra samme tidspunkt har partene (KS og arbeidstakerorganisasjonene), ved årets tariffoppgjør, bestemt at kommunene/fylkeskommunene gjennom avtale med bemanningsbyråene skal sikre at de innleide arbeidstakerne får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med bestemmelser i den kommunale hovedtariffavtalen (HTA), jf. HTA vedlegg 7.

Innleie av arbeidstaker vil være kjøp av tjeneste. Kommunen/fylkeskommunen må i kontrakt med bemanningsbyrået sikre at innleid arbeidstaker får de lønns- og arbeidsvilkår som vedkommende har rett til etter likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven § 14-12 a og HTA vedlegg 7.

Notatet i lenken nedenfor gir en nærmere orientering om endringene når det gjelder løpende kontrakter, og inneholder også et forslag til klausul.