Advokatene i konkurranseeksponering og selskapsorganisering

KS Advokatene har etablert en felles faggruppe for konkurranseeksponering og selskapsorganisering.

Faggruppen tilbyr blant annet følgende typer bistand:

 • generell rådgivning
 • utarbeidelse av betenkninger
 • dokumentutarbeidelse/-gjennomgang i forbindelse med bl.a. interkommunalt samarbeid, selskapsopprettelse og avtaleinngåelse
 • løpende veiledning ved opprettelse av interkommunale samarbeid
 • håndtering av klageprosesser for KOFA, ESA m.v.
 • gjennomføring av rettsprosesser

Faggruppen yter bistand blant annet i forbindelse med følgende rettsområder:

 • offentlige anskaffelser
 • EØS-rett, herunder offentlig støtte
 • konkurranserett
 • etablering og drift av ulike typer interkommunale samarbeid
 • stiftelse, omdannelse og oppløsning av selskap (aksjeselskap, stiftelser, interkommunale selskaper m.v.)
 • eiendomsjus, herunder entreprise
 • offentlig privat samarbeid

Følgende advokater er medlemmer av gruppen:

Jostein Selle - leder (offentlig støtte, interkommunalt samarbeid og organisering av virksomhet)

Erna Larsen - (alle gruppens fagfelt)

Frode Lauareid - (alle gruppens fagfelt)

Øyvind Renslo - (interkommunalt samarbeid og organisering av virksomhet)

Siri Tofte - (alle gruppens fagfelt)

Kristine Vigander  -(offentlige anskaffelser og offentlig støtte)

Kristine Røed Brun - (offentlige anskaffelser) (Permisjon frem til 2017)

Beatrice Dankertsen Hennyng - (offentlige anskaffelser og offentlig støtte)