Advokatene i arbeidsrett

Advokatene i KS som arbeider med arbeidsrett, har lang og variert praksis med så vel kollektiv som individuell arbeidsrett. Arbeidsrett er en av grunnpilarene i KS Advokatenes arbeid.

Faggruppen yter bistand blant annet hva gjelder følgende:

  • Omorganiserings- og nedbemanningsprosesser
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Arbeidsgiveransvar (avklaring om hvem som er arbeidsgiver)
  • Ansettelsesrett (forvaltningsrett, likestillingsrett, ikke-diskriminering)
  • Oppsigelsessaker (prøvetid, sykdom, manglende arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer mv.)
  • Avskjed
  • Ulike klausuler i arbeidsavtaler (blant annet konkurranseklausul)
  • Personvernjuss
  • Kollektiv arbeidsrett
  • Midlertidige arbeidsavtaler

Følgende advokater deltar i arbeidsrettsgruppen:

Advokat Gry Brandshaug Dale - leder
Advokat Tor Allstrin 
Advokat Øyvind Gjelstad
Advokat Cecilie R. Sæther 
Advokat Frode Lauareid
Advokat Solfrid Vaage Haukaas 
Advokat Erna Larsen
Advokat Geir S. Winters
Advokat Mårten Brandsnes Faret