Todagers kurs i forvaltningsrett
KS Advokatene avholder kurs i forvaltningsrett. Foto: Colourbox.com

Todagers kurs i forvaltningsrett

Etter å ha gjennomført et kurs våren 2017, setter KS i samarbeid med KS Agenda, opp et nytt årlig forvaltningsrettkurs i Oslo.

Formålet med kurset er å gi økt kompetanse til å utøve lederskap og god saksbehandling. Kurset er case- og dialogbasert og det passer derfor veldig godt at flere fra samme kommune deltar.

Kurset avholdes 3. og 4. april 2018. Lenke til mer informasjon og påmelding ligger i rammen Videre lesning nedenfor.

NB!
Kurset tilfredsstiller kravene for å få dekket deltakeravgiften via OU-midler ved at det er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».
Den enkelte kommune sender felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om i rammen Videre lesning nedenfor.

Audun Aakvik Tenden

Prosjektleder Kurs- og kompetanseutvikling