Krav til bruk av elektronisk kommunikasjon
Kommuner og fylkeskommuner må fra 1. juli 2018 levere tilbud elektronisk. Illustrasjon: Bly

Krav til bruk av elektronisk kommunikasjon

Fra 1. juli 2018 skal all kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og leverandører i offentlige anskaffelser skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler.

Det betyr at leverandørene som hovedregel ikke lenger kan levere tilbud på papir, men må levere tilbudet elektronisk.

Offentlige oppdragsgivere med anskaffelser omfattet av del II og del III i forskrift om offentlige anskaffelser må derfor minimum ha tilgang til en elektronisk løsning for utveksling av anskaffelsesdokumentene, forespørsler om å delta i konkurranse, bekreftelse av interesse og innlevering av tilbud.

Hvis din kommune eller fylkeskommune ennå ikke har slike løsninger på plass så må kommunen skaffe seg dette så fort som mulig.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har laget en veiledningspakke for anskaffelse av standard konkurransegjennomføringsverktøy (KGV-tjenester). Dokumentene er tilgjengelig her

Se også omtale av kravet i artikkel på anbud365: