Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

KS har levert høringssvar til forslag om endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft.

KS' standpunkt til forslagene er i hovedsak som følger;

  • KS er ikke enig i forslaget om at det kan foreligge fortrinnsrett for deltidsansatte til en del av en ledig stilling, slik Tvisteløsningsnemndas praksis var før dommen. 
  • KS er enig i forslaget om at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal ha rettskraft.
  • KS er enig i forslaget om klargjøring av søksmålsfristen for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser.
  • KS er enig i forslaget om at fristene for å bringe tvistene inn til Tvisteløsningsnemnda flyttes fra forskriften til arbeidsmiljøloven. 

Hele høringsuttalelsen ligger på lenken nedenfor.