EFTA-domstolen: Reisetid var arbeidstid
EFTA-domstolen la blant annet avgjørende vekt på at polititjenestemannen under reisen måtte følge arbeidsgivers instruksjoner. Foto: Flickr

EFTA-domstolen: Reisetid var arbeidstid

Den 27. november 2017 avga EFTA-domstolen en rådgivende tolkningsuttalelse om grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstaker på reise. Avlønning på slike reiser var ikke tema.

Den konkrete saken gjaldt hvorvidt reisetiden mellom hjemstedet og oppmøtested ved utrykningsoppdrag langt unna det vanlige arbeidsstedet til en polititjenestemann, var arbeidstid eller ikke. Han reiste enten med politibil eller politibuss, hadde tilgang til våpen, hadde både arbeidsgivers og egen privat mobiltelefon, samt at kjøretøyet ble overvåket med GPS fra Operasjonssentralen. Bilene var utstyrt med politiets sambandssystem som polititjenestemannen brukte til å informere sentralen om sine bevegelser, se premiss 77.

EFTA-domstolen la avgjørende vekt på at polititjenestemannen under reisen måtte følge arbeidsgivers instruksjoner og at arbeidsgiver fritt kunne avlyse, legge til eller endre oppdrag, se premiss 75.    

Tolkningsuttalelsen har, slik vi vurderer det, ingen direkte betydning for hva som er arbeidstid eller fritid for ansatte i kommunal sektor.

Høyesterett skal behandle saken i løpet av vinteren/våren 2018. Vi vil kommentere dommen nærmere når den foreligger.

Hele uttalelsen fra EFTA-domstolen ligger på lenken nedenfor.