Nasjonal helsekonferanse

Samhandlingsreformen var og er en retningsreform. Det tar tid å bygge kompetanse, endre kultur og forbedre oppfølgingen når pasienter som blir skrevet ut fra sykehus er sykere enn før, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet konferansen.

Etter fire år med samhandlingsreformen går vi inn i neste fase med store utfordringer og muligheter for samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. En samhandling som skal møte brukerens behov for helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester. KS støttet hovedintensjonen og målene med samhandlingsreformen, understreket Helgesen.

Denne årlige helsekonferansen har blitt en viktig møteplass som gir muligheter til å komme med synspunkter i møtet med nasjonale politikere på hva som er viktige utfordringer og muligheter innenfor helse- og omsorgstjenestene i årene som kommer.

Det var om lag 450 deltakere på konferansen.

Her kan du se opptak fra Nasjonal helsekonferanse publisert på
Youtube:
https://www.youtube.com/results?search_query=ks+nasjonal+helsekonferanse+2016