Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

KS ønsker en samhandlingsreform som bygger på brukernes behov og medvirkning, kommunehelsetjenesten som grunnmuren i helsetjenesten og et likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetakene.