Samhandling

Samhandling

Samhandling skal gi bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester ved å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Dette gjøres gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste tilpasset brukerne.