Nettverk om psykisk helse og rus

Nettverk om psykisk helse og rus

Læringsnettverk "Gode pasientforløp for brukere med psykiske problemer og/eller rusproblemer", satser på å utvikle gode og sammenhengende tjenester som oppleves nyttige for brukerne. Brukerne har en sentral rolle i å utvikle tjenestene.