Hva er viktig for deg?
Hva er viktig for deg?-dagen markeres i 130 kommuner. Elisabeth Edvardsen, Olga Rugsland Espegren og Linda Bleika i Arendal kommune arrangerer Hva er viktig for deg-dagene 2017 på Sam Eydes plass fra 6.-8. juni. Foto: Arendal kommune

Hva er viktig for deg?

Tirsdag 6. juni markeres Hva er viktig for deg?-dagen av helsepersonell i 130 kommuner og på en rekke sykehus.

På Hva er viktig for deg?-dagen vil 50.000 medarbeidere bære  jakkemerker med dette viktige spørsmålet. De er med på en internasjonal bevegelse som ble sparket i gang i Norge.

Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Dette er en viktig retningsendring i helsevesenet basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle.

Mange norske kommuner deltar i læringsnettverk for gode pasientforløp, der målet er at pasienten skal oppleve at tjenestene er trygge og koordinerte. Hva er viktig for deg?-dagen har sitt utspring i disse læringsnettverkene, som KS gjennomfører satsingen i samarbeid med Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet, og rundt 200 kommuner og deres sykehus vil delta. Det å stille spørsmålet Hva er viktig for deg? har blitt en del av arbeidet med gode pasientforløp. I Facebook-gruppen Gode pasientforløp deler mange kommuner informasjon om aktivitetene sine på Hva er viktig for deg?-dagen.

Siden starten i Norge i 2014 har Hva er viktig for deg?-dagen blitt en internasjonal bevegelse. I fjor markerte 14 land over hele verden denne dagen. I 2017 har 21 land sagt at de vil bli med. 

Skottland er ett av landene som har løftet frem budskapet og arrangerte i fjor «What matters to you»-dag for første gang. Jason Leich, National Clinical Director of Healthcare Quality and Strategy hos de skotske helsemyndighetene, holdt innlegg på en TEDx-konferanse i Glasgow i 2016. 

Kunnskapsgrunnlag og verktøy

Se innhold