Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

I perioden 2016 til 2019 skal det gjennomføres åtte læringsnettverk over hele landet. Totalt vil over 160 kommuner delta sammen med sykehusene i regionen. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.