Nettverk om barn og unge

Nettverk om barn og unge

KS vil forbedre tjenestene i kommunene, for å sikre god samhandling for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode pasientforløp.