Betalingsplikt innen rus og psykisk helse er utsatt
Hvem skal bestemme når noen er utskrivningsklar fra rusbehandling eller psykisk helsevern? Spesialisthelsetjenesten, kommunen eller brukeren selv? Foto: Flickr

Betalingsplikt innen rus og psykisk helse er utsatt

Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen for 2018 at kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter er utsatt til 2019. Utsettelsen betyr at kommunene får litt bedre tid til å forberede seg.

Fra 1. januar 2017 gjelder forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også  innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern. Det vil si: Kravene til varsling og nødvendig samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er innført, mens ikrafttredelse av betalingsplikten er utsatt til 2019. Regjeringen sier i kommuneproposisjonen at det viktigste spørsmålet som må avklares er om det skal være folkeregistrert kommune eller oppholdskommune som skal få betalingsplikt.

- KS har sagt klart fra til regjeringen at vi ikke ønsker betalingsplikt, sier rådgiver i KS, Anne Jensen. Det er bedre at forskriften blir tydeligere på hvilke forpliktelser kommunen og speisalisthelsetjenesten har mens en pasient er innlagt, og hvilke forpliktelser de har ved en utskrivning. Ikke minst bør brukerne involveres i prosessen.

Det er likevel positivt at betalingsplikten ikke innføres allerede fra 2018. Utsettelsen betyr at kommunene får litt bedre tid til å forberede seg.

KS uttalte seg til høringsutkastet om kommunal betaling. Hovedinnspillet var:

  • Det mangler en god definisjon og kriterier for når en bruker er utskrivningsklar
  • Det mangler teknisk infrastruktur for å håndtere varsling
  • Det mangler gode og pålitelige styringsdata

Du kan lese hele KS' høringsuttalelse under.