Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus

Kommunene har et omfattende ansvar for personer med rus-/psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene skal samarbeide godt, mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

Olav Elvemo

Olav Elvemo

Prosjektleder for læringsnettverk - psykisk helse og rus