Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Kommunenes strategisk forskningsorgan (KSF) jobber for å styrke forskning, innovasjon og utdanning innen kommunenes helse- og omsorgstjenester. Her finner du en oversikt over KSFs medlemmer, møter og møtereferater, kunnskapsgrunnlag og aktuelle nyheter.