Vi skal bekjempe vold mot barn og unge
Barneombudet oppfordrer organisasjoner, etater, helseforetak og mange andre aktører til å gjøre sitt, sammen og hver for seg, for å bekjempe vold og overgrep mot barn. 23 virksomheter signerte Grefsenerklæringen. Foto: Sveinung Arnestad/Barneombudet

Vi skal bekjempe vold mot barn og unge

- Vold og overgrep mot barn er en av de viktigste årsakene til utenforskap med de alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser slike ugjerninger har. Det er en selvfølge at kommunesektoren gjør sitt for å bekjempe at sånt skjer, sa Gunn Marit Helgesen.

Mandag signerte styreleder Gunn Marit Helgesen "Grefsenerklæringen mot vold mot barn" under Barneombudets Høynivåmøte mot vold 2017. For KS var dette nok et steg i oppfølgingen av Landstingets vedtak fra i fjor om at bekjempelse av utenforskap skal være et satsingsområde for kommunesektoren. Gjennom erklæringen forplikter KS seg til å synliggjøre for kommunenes viktigste beslutningstakere hvilken utfordring vold og overgrep mot barn representerer, hvordan det kan forebygges og avdekkes, og hvordan ofrene kan hjelpes når skaden først er skjedd. 

I det videre arbeidet vil KS løfte barnestemmene tydelig fram, blant annet gjennom kontakten med Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene. Foto: KS

Mangfoldet av statlige, kommunale og sivile aktører gjør dette til en av de mest koordineringskrevende utfordringene vi som velferdssamfunn står overfor, sa Helgesen. KS stiller seg bak denne erklæringen for å styrke det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep og sikre barna riktig hjelp til rett tid.

Også H.K.H. Kronprins Haakon deltok på Barneombudets Høynivåmøte mot vold. Kronprinsen var tydelig engasjert i temaet. Her i samtale med barneombud Anne Lindboe og Angelica Kjos. Foto: KS

Et kommuneeksempel på hva som kan gjøres

Helsesjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen, presenterte kommunens program "Æ e mæ" - et forebyggende tiltak rettet inn mot foreldre og barn som strekker seg fra spedbarnsalder til russetid. Helsesjefen er overbevist om at programmet har gitt gode resultater, men etterlyser mer og bedre forskning på feltet.

-  Systematisk arbeid gir resultater, men vi må få tilgang til mer og bedre data slik at vi stadig kan forbedre tiltakene våre, sa Jacobsen. Foto: KS

I det videre arbeid vil KS utnytte de arenaer som allerede finnes, og hvor politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møtes, for å gi kommunale beslutningstakere en dypere forstålse av hva vold og overgrep mot barn dreier seg om. I tillegg har KS tematiske nettverk for mellomledere og fagfolk hvor vold og overgrep mot barn og unge kan belyses mer inngående.

Som interesseorganisasjon må KS også minne staten på at det her finnes en rekke statlige aktører som trengs å koordineres bedre.