Konferanse om heldøgns omsorg og boligbehov
Fotograf: Marianne Christine Sand

Konferanse om heldøgns omsorg og boligbehov

Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordningen være for å sikre bygging og rehabilitering av fremtidens omsorgsbolig? Opptak fra konferansen er tilgjengelig.

KS har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført en kartlegging av rehabiliteringsbehov og fremtidsscenarier for heldøgns omsorg og boligbehov. Resultatene av kartleggingen ble presentert på konferansen, hvor KS ønsket å belyse virkningene for kommunesektoren og brukerne. 

Her kan du se opptak fra konferansen:

Fra programmet:

  • Innledning ved direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann
  • Presentasjon av rapporten om boliger til pleie- og omsorgsformål ved Hege Hellvik fra Rambøll
  • Kommentarer fra Helse- og omsorgskomiteen, NOVA, Trondheim kommune, Husbanken og Bergen kommune
  • Panelsamtale

Se alle presentasjonene på lenkene nedenfor.

Opprinnelig innleder fra KS, 2. nestleder Bjørn Arild Gram, måtte dessverre melde forfall.

Anne Gamme

Anne Gamme

Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd