Kommunene er grunnmuren i helsetjenesten
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, på nasjonal helsekonferanse 2018. Foto: KS

Kommunene er grunnmuren i helsetjenesten

- Kommunene er med 90 prosent av helse- og omsorgstjenestene grunnmuren i tilbudet. Nå er det behov for en politikk som tydeliggjør en styrking av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet Nasjonal helsekonferanse.

Dette sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da hun åpnet Nasjonal helsekonferanse i Oslo torsdag 11. januar.

Rundt 500 personer var samlet for å diskutere utfordringer og muligheter i helse- og omsorgstjenestene.

Nasjonal Helsekonferanse er blitt en viktig møteplass for å diskutere utfordringer og muligheter i helse- og omsorgstjenestene, og samlet i år over 500 deltakere.
- For å sikre helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester må det være god samhandling mellom kommunale og statlige tjenester. Fastlegene må bli en naturlig del av kommunenes helsetjeneste. Vi trenger mer forskning på kommunale tjenester, og vi skal fortsette arbeidet med mer kompetanse og bedre ledelse, sa Helgesen i sin åpningstale.

Åpningstalen til Gunn Marit Helgesen

Statssekretær Line Miriam Sandberg presenterte reformen Leve Hele Livet.

Reformen Leve Hele Livet - Line Miriam Sandberg

Konferansen arrangeres av KS og Helse- og omsorgsdepartementet, og ble i år avholdt for åttende gang.