KS oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen
En undersøkelse som skal kartlegge kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen. Illustrasjon: Difi

KS oppfordrer alle kommuner til å svare på undersøkelse om fastlegeordningen

I løpet av kort tid vil det bli sendt ut en undersøkelse som skal kartlegge kommunenes egenfinansiering av fastlegeordningen. Alle kommuner oppfordres til å gi sine svar.

Stortinget har vedtatt å evaluere finansieringen av fastlegeordningen. KS vil bidra aktivt i dette arbeidet. Mange kommuner bidrar med ekstra finansiering av fastlegene utover den ordinære finansieringen av fastlegeordningen. Noen velger å tilby faste stillinger, mens andre kommuner gir tilskudd til leie av praksislokaler, utstyr eller tilgang til kommunale støttefunksjoner.

- For å få en best mulig oversikt over egenfinansieringen, og årsakene til at kommunene velger å yte bidrag utover fastlegeordningens hovedmodell, er det svært viktig for oss at så mange kommuner som mulig deltar i undersøkelsen, sier fagleder Sigrid J. Askum i KS.

Resultatene fra undersøkelsen skal sikre at kommunene som eiere av fastlegeordningen gis gode rammebetingelser og riktige og dimensjonerte virkemidler for å opprettholde et forsvarlig fastlegetilbud til innbyggerne. Undersøkelsen gjennomføres av Ipsos og vil være rettet mot leder med økonomisk ansvar for fastlegeordningen.