Kommunale helsetjenester

Kommunale helsetjenester

KS vil ha et godt og sammenhengende helsevesen med innbyggerne i sentrum.