Fagskoler og kommuner bør samarbeide mer
Mange fagskoler tilbyr studier som er midt i blinken for ansatte i kommunesektoren. Derfor bør kommuner og fagskoler samarbeide mer og bedre. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Fagskoler og kommuner bør samarbeide mer

Fagskolene kan tilby kommunene kompetanse de etterspør, men sliter med å gjøre studietilbudet sitt godt nok kjent. Dersom kommunene og fagskolene begynner å samarbeide mer, vil begge nyte godt av det.

Over hele landet finnes det fagskoler som tilbyr utdanning på en rekke fagfelt, men tilbudet er mange steder lite kjent. Dette er det største hinderet for et tettere samarbeid mellom fagskoler og kommuner. 

Les mer om fagskolene på våre fagsider.

Bli inspirert av filmen som viser hvorfor fagskoler og kommuner bør samarbeide mer!

Det er også få naturlige møteplasser for samarbeid mellom kommuner og fagskoler. Dette viser en ny undersøkelse utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra KS.

KS mener det er viktig å øke kommunenes bruk av fagskole som leverandør av kompetanse.

-Dette forutsetter at kommunene formidler hvilke kompetansebehov de har til fagskolene, og legger til rette for medarbeidere som vil gjennomføre fagskoleutdanning, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

I tillegg må fagskolene bli flinkere til å markedsføre seg selv og ha et fleksibelt og tilpasset undervisningstilbud som de utvikler og fornyer basert på kommunenes behov. 

Stort behov innen oppvekst og helse og omsorg
Målet med undersøkelsen har vært å få kunnskap om hvordan fagskoler kan bidra i arbeidet med å dekke kommunenes behov for spisskompetanse i de kommunale tjenestene innen helse/omsorg og oppvekst.

Mange kommuner har et stort behov for fagskoleutdannede medarbeidere på disse områdene. Behovet er størst innen

  • samhandling
  • hjemmebaserte tjenester
  • eldreomsorg
  • psykososialt miljøarbeid
  • barn med særskilte behov
  • flerspråklighet og flerkulturelt arbeid
  • digitalisering

Fagskoler tilbyr yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Gir høyere lønn, men ikke ny stillingstittel
Det er stor forskjell i hvordan kommunene mener at fagskolene kan dekke kompetansebehovet i kommunene, og fagskoleutdanningen verdsettes ulikt av arbeidsgiver. De fleste fagskoleutdannede får høyere lønn, men sjelden nye stillingstitler.

Det er heller ikke gitt at arbeidsoppgavene endrer seg. Undersøkelser som er gjort blant tidligere studenter har vist at fagskoleutdanningen ikke nødvendigvis medfører nye oppgaver og ansvar. Samtidig sier flere av kommunelederne at de ser en tydelig og positiv utvikling hos medarbeidere som gjennomfører fagskoleutdanning.

KS vil på bakgrunn av rapporten jobbe for å fremme et godt strategisk og systematisk samarbeid mellom kommunene og fagskolene og arbeide for å øke kunnskapen om fagskolenes tilbud.

Marianne Baksjøberg

Marianne Baksjøberg

Rådgiver forskning og utvikling