Bekymret for avlastningstilbud i kommunene
KS storbynettverk er bekymret for brukerne av avlastningstilbudet i kommunene Foto; Sten Celius

Bekymret for avlastningstilbud i kommunene

Som følge av Avlaster II-dommen fra Høyesterett kan ikke kommunene lengre engasjere avlastere gjennom oppdragsavtaler. KS Storbynettverk er derfor bekymret for at brukerne vil oppleve et betydelig dårligere tilbud.

KS storbynettverk er bekymret for at brukere av avlastningstilbud i omsorgstjenestene og besøkshjem i barnevernet vil oppleve et betydelig dårligere tilbud som et resultat av den såkalte avlaster II-dommen fra Høyesterett. Storbynettverket har derfor sendt en uttalelse til Arbeids- og sosialdepartement som beskriver kommunenes bekymring, og uttrykker ønske om at departementet fremmer forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernsloven for å unngå negative virkninger for brukerne.

Uttalelsen er signert ordførerne/byrådslederne i Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, og Bærum, samt styreleder i KS, og er oversendt berørte departementer og stortingskomiteer.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk

Tor Allstrin

Tor Allstrin

Områdedirektør Advokatene