Helse og omsorg

Helse og omsorg

KS skal legge grunnlag for at kommunesektoren har tilstrekkelig økonomi og handlingsrom til å gi innbyggerne gode velferdstjenester, og har rammebetingelser og verktøy til å løse store samfunnsutviklingsoppgaver. Foto: Siv Dolmen


Artikler

Anne Gamme

Anne Gamme

Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd