Prosessguiden

Prosessguiden

Om prosessguiden

Å jobbe strategisk og langsiktig med folkehelse er utfordrende, og prosessene oppleves ofte som uoversiktlig. Prosessguiden er derfor utviklet for å gi kommunene en helhetlig og enkel inngang til de ulike fasene i det strategiske folkehelsearbeidet.

Les mer

Oversiktsarbeid

Denne fasen handler om å fremskaffe god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer og ressurser i egen kommune.

Planarbeidet

Dette er fasen der kommunens strategiske og helhetlige arbeid med folkehelse forankres gjennom det kommunale plansystemet.

Tiltaksarbeidet

I denne fasen tas folkehelsearbeidet fra plan til praksis. Gjennom oversikts- og planfasene har man fanget utfordringer og lagt planer for hvordan man skal løse dem.

Anne Gamme

Anne Gamme

Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd