Veileder i egenevaluering
Denne veilederen er laget på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon KS. Illustrasjon: Digihjelpen

Veileder i egenevaluering

Veilederen er beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet. Intensjonen er likevel at tilnærmingen og rådene som gis skal kunne være nyttige også for andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid.

Last ned veilederen under Videre lesning i rammen nedenfor.

Videre lesning

Anne Gamme

Anne Gamme

Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd