"Til Topps" med KS
KS er glade for og stolte av å være medarrangør til dette viktige arrangementet. Til nå har over 10.000 mennesker fra mange ulike nasjoner vært med oss og besteget Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. Foto: Røde Kors

"Til Topps" med KS

"Til Topps" er et integreringsprosjekt som Norges Røde Kors arrangerer i samarbeid med KS, IMDi og Den Norske Turistforening. I år gjennomføres arrangementet fra 30. juni til 1. juli.

"Til Topps" er årets sprekeste markering av integreringen i Norge og det arrangeres for 11. året på rad.  I dette arrangementet går det flerkulturelle og det frivillige Norge sammen på fjelltur. Fristen for å melde seg på er 1. april!

"Til Topps" i to dager
"Til Topps" arrangeres 30. juni og 1. juli i et samarbeid mellom KS, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Den norske Turistforening (DNT). Alle som er interesserte i integreringsarbeid i Norge er invitert til å bli med på tur i fjellet. I fjor deltok nesten 1600 mennesker fra 15 fylker på dette arrangementet. 

I løpet av to dager tilbys fem ulike turer slik alle deltakere kan nå sin topp – i sitt eget tempo. Turene går til Galdhøpiggen fra Juvasshytta og Spiterstulen. De som ikke ønsker å bestige Norges høyeste fjell kan velge andre ruter i området. Fredag ettermiddag samles alle til stor kulturfest i Lom. 

I år måtte arrangementet dessverre legge etter feriestart, men vi håper allikevel på at mange vil delta.

En arena for integrering
-"Til Topps" har fokus på forutsigbarhet, inkludering, trygghet og mestring, og inspirerer til en meningsfull og helsefremmende fritid. KS synes dette er et viktig prosjekt som vi gjerne samarbeider med de andre organisasjonene om, også i årene som kommer, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Gjennom "Til Topps" er friluftslivet blitt en viktig og synlig integreringsarena over hele landet.

Hvem kan delta?

  • Hvem som helst kan starte opp en turgruppe, men organisasjoner eller offentlige etater som jobber med integrering er spesielt velkomne.
  • Grupper kan være klasser i voksenopplæring, grupper på asylmottak og nybosatte flyktninger, eller lag og foreninger.
  • Det viktige er at innvandrere og nordmenn møtes for å gå turer og trene sammen på hva det vil si å ferdes i fjellet.

Ta gjerne kontakt med Røde Kors eller kommunen der du bor for å få vite mer om lokale turgrupper. Hver gruppe må ha en gruppeleder, men kan ha flere lagledere.


Fakta

  • Økt inkludering og bedre folkehelse
  • At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, kultur- og relasjonsopplevelser
  • At vennskap og kjennskap som etableres lever videre etter at turen er gjennomført
  • Å gi positiv oppmerksomhet om integreringsarbeidet
  • Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske integreringsarbeidet i sine nærmiljøer
  • Å gi inspirasjon til å komme seg ut og bevege seg

Videre lesning