Film: Fri villigheten!

KS, Frivillighet Norge og Helsedirektoratet har i fellesskap laget en film med oppfordring om å lage en frivillighetspolitikk i kommunene. Filmen viser  to gode eksempler fra kommuner som har lykkes med sin frivillighetspolitikk. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU