Askim kommune vant Etikkprisen 2016
Signe Marie Mikkelsen, Mette Førrisdahl Abrahamsen, Mona Stenberg og Tonja Eide fra Askim kommune tok imot etikkprisen. Her sammen med styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll

Askim kommune vant Etikkprisen 2016

- Askim kommune kan vise til et etablert og godt forankret etikkarbeid som strekker seg helt tilbake til 2009. Arbeidet er forankret i målindikatorer og målstyringsarbeid, og det at etikkarbeidet etterspørres aktivt er spennende, sier Gunn Marit Helgesen.

Etikkprisen 2016 ble delt ut av styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann. Askim kommune vant. Arendal kommune og Asker kommune var også nominert og fikk hederlig omtale for sitt arbeid.

Askim kommune viser evne til nytenkning og inkludering innenfor etisk refleksjon og de inkluderer også frivillige i kommunene. Gunn Marit Helgesen sa at hun synes det er fantastisk gøy å heie frem flinke folk og dyktige kommuner. KS er opptatt av å fremme at kommunene gjør hverandre gode ved å dele kunnskap, erfaringer og metodikk. Askim kommune er et eksempel på dette. Det kommunale etikkarbeidet i Norge er et viktig arbeid som Helgesen gjerne dele med kollegaer gjennom Europarådet.

Statssekretær Lisbeth Normann gledet seg over gode eksempler til inspirasjon for andre. Etisk refleksjon er en naturlig del av den profesjonelle kompetansen, og satsingen «Samarbeid om etisk kompetanseheving» bidrar til dette.

Juryens begrunnelse
Juryen berømmer Askim kommune for at hele organisasjonen har gjennomført en risikovurdering knyttet til kommunens etiske retningslinjer. Juryen merket seg at det i søknaden trekkes frem suksesshistorier og at det på den måten skapes en positiv læringsarena. Særlig positivt er det at etisk krevende temaer som redusert bruk av tvang og etiske refleksjoner knyttet til livets sluttfase får særlig oppmerksomhet. Juryen mener kommunen oppfyller alle kriteriene som er for Etikkprisen og at de er verdige vinnere av Etikkprisen 2016.

Askim kommune sa i sin takketale at de var overveldet og overrasket. Dette var gøy! De har vært med siden starten og takket alle som har stått for etikksatsningen for god og jordnær hjelp. De trakk særlig frem den gode delingskulturen som finnes i etikkmiljøet i Norge og at man dermed hjelper hverandre videre. Og nettopp å gå videre er det de ønsker å bruke prispengene til, blant annet med å starte et etisk råd.

Styrker kvalitets- og fagutviklingsarbeidet 
- Etikkprisen skal gå til en kommune som gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, samt har etisk refleksjon som del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene. Askim kommune er en verdig vinner av prisen, sier koordinator for satsingen, Christine Haga Sørlie.

Etikkprisen deles ut av prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Prosjektet er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Prosjektet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME).

Videre lesning