Hvem bør få årets Etikkpris?
Etikkprisen 2017 gikk i fjor til Sykehjemsetaten, Oslo kommune. Søknadsfrist for årets kandidater er 17. oktober. Foto: KS

Hvem bør få årets Etikkpris?

Jobber du eller noen andre i kommunen din for å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Da bør dere søke om å få Etikkprisen 2018. Fristen er 17. oktober.

Søknad med beskrivelse sendes til chs@ks.no innen onsdag 17. oktober 2018. En fagjury nominerer kandidater til prisen tidlig i november 2018.

Om konkurransen
Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prisen skal også stimulere kommunene til ytterligere satsing på systematisk etisk kompetanseheving. Prisvinner får 100 000 kroner, og midlene skal brukes i virksomhetens etikkarbeid, for eksempel til faglig utvikling, studier, formidlingsformål.

Kriterier
Fagjuryen vektlegger:

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes
 • Etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • Etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • Etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumenteres.

Fagjuryen består i år av:

 • Anne Hafstad, journalist i Dagens medisin (leder av fagjuryen)
 • Anette Jørve Ingjer, rådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
 • Signe Pape, regionsdirektør Akershus/ Østfold, KS
 • Ingvar Skjerve, Leder Seksjon Helse og Sosial. Fagforbundet.
 • Morten Magelssen, forsker på Senter for medisinsk etikk v/UiO
 • Anne Jesperud Kittelsen, enhetsleder for Senter for fagutvikling og forskning. Sykehjemsetaten, Oslo kommune
 • Erik Seierstad, lekmann

Etikkprisen har tidligere blitt vunnet av Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014) Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).