Etisk kompetanseheving

Etisk kompetanseheving

Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg, samt KS.


Kurs og konferanser

Gry Caroline Aarnes

Prosjektleder Etisk kompetanseheving