Helse og velferd

Helse og velferd

Kommunesektoren er grunnmuren i helse og velferdssektoren. KS, sammen med medlemmene, fremmer en sektor med profesjonell forvaltning, høy kompetanse og god kvalitet. KS ivaretar rammebetingelser på vegne av kommuner overfor statlige myndigheter.