Verktøy
Psykososialt arbeidsmiljø Forsidebildet til prezi (verktøyet for videre jobbing med psykososialt arbeidsmiljø)

Verktøy

Dette verktøyet er tenkt som hjelp når arbeidsplassen skal jobbe med de forskjellige temaene innenfor psykososialt arbeidsmiljø.

Presentasjonen leder en gjennom alle temaene i en fast rekkefølge. Bruk pilen under presentasjonen til å komme til neste bilde. Ønskes annen rekkefølge på temaene, kan en klikke på den sirkelen som har det temaet en vil jobbe med.

Hver sirkel sier kort hva dette handler om og ber en om å diskutere hvordan vi har det i dag, hvilke utfordringer en har og hvordan en vil ha det på arbeidsplassen. 

På slutten av hver tema-sirkel ligger en lenke til en Best Sammen-artikkel som sier mer om dette temaet. Disse artiklene kan en også finne på http://ia-bestsammen.no/

Lykke til med dette viktige arbeidet!

 

Kontaktinformasjon til "Best sammen"-gruppa