Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø er et vidt begrep som beskriver individuelle, sosiale og organisatoriske faktorer i arbeidsmiljøet. Vi har valgt ut sentrale tema, som du kan lese om i artiklene under. Foto: Andrey Yurlov, Shutterstock.