Lærerne har ikke sakket akterut
Vi er alle enig om at rekrutteringen til lærerutdanningen må styrkes, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø. Foto: Siv Dolmen

Lærerne har ikke sakket akterut

Å hevde at lærerne er tapere i lønnsutviklingen de siste ti årene, er like riktig og like galt som å hevde at de er lønnsvinnere, ifølge arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

- Rett før et nytt hovedtariffoppgjør burde det være unødvendig å bruke tiden på å diskutere historiske tall. Når Utdanningsforbundets leder går så offensivt ut og slår fast at lærerne har tapt "tilsvarende to lønnsoppgjør", er det likevel nødvendig å forklare hvorfor dette ikke er riktig, sier Tor Arne Gangsø.

Tallene Utdanningsforbundet viser til, er hentet fra siste rapport fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Rapportene fra TBU brukes som grunnlag for inntektsoppgjørene. I TBU er alle parter i arbeidslivet representert, i tillegg til regjeringen og Statistisk sentralbyrå. Det er altså ingen uenighet om dette tallgrunnlaget.

- Problemet oppstår når disse tallene brukes som dokumentasjon på lønnsutviklingen for enkelte arbeidstakergrupper, slik Utdanningsforbundet gjør, sier Gangsø.

Eneste gruppe
I TBU-tallene for kommunesektoren er "undervisningspersonale", som den eneste arbeidstakergruppe, skilt ut, mens alle andre ansatte i sektoren er regnet sammen. Dette henger igjen fra den gangen staten forhandlet lønn med lærerne, mens kommunene, arbeidsgiverne, betalte lønna.

- Det finnes altså ingen andre yrkesgrupper man kan sammenligne med, bare “alle andre ansatte i kommunen”. TBU-tallene er rett og slett ikke egnet til å sammenligne enkeltgrupper slik Handal gjør. Det som er viktig for den enkelte lærer, er jo hvordan hans og hennes lønnsvekst har vært, sier Gangsø.

Han viser til at gruppen “undervisningspersonale” omfatter en rekke ulike stillingsgrupper, for eksempel lærer med 3-årig utdanning, adjunkt med 4-årig utdanning og lektorer med utdanning på mastergradsnivå. Noen av dem har klart bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet, andre kommer dårligere ut.

Barnehagelærerne er lønnsvinnere
- Skal vi bruke Handals terminologi er lærerne både lønnsvinnere og lønnstapere i perioden. Lektorene er klare vinnere, lærere med treårig lærerutdanning kommer dårligere ut. Den siste gruppen utgjør også en liten og stadig mindre andel av lærerne. Og for Utdanningsforbundet må det jo også være godt å vite at deres medlemmer i barnehagene er de aller klareste vinnerne. Disse er imidlertid ikke regnet inn blant undervisningspersonale i TBU-tallene. Denne oppdelingen mellom "undervisningspersonale" og alle andre er utdatert, sier Gangsø.

- Vi er alle enig om at rekrutteringen til lærerutdanningen må styrkes. Da blir det feil å snakke ned arbeids- og lønnsforholdene for lærerne. Vi skal heller ikke skjønnmale, det holder å fremholde det som er riktig; det er at lærerne trives i jobben, at lønna er minst på høyde med andre med tilsvarende utdanning i kommunesektoren, og det er lavere turnover - folk som slutter i jobben - blant lærere enn blant andre yrkesgrupper i sektoren. Det bør være et positivt budskap for alle som ønsker å satse på skolen, sier Tor Arne Gangsø.

Tor Arne Gangsø

Tor Arne Gangsø

Områdedirektør Arbeidsliv