KS’ tilbud i hovedtariffoppgjøret: Kompetanse, rekruttering, helg
25. april presenterte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø KS’ andre tilbud i årets hovedtariffoppgjør. Her sammen med administrerende direktør i KS, Lasse Hansen, og avdelingsdirektør forhandling, Hege Mygland.

KS’ tilbud i hovedtariffoppgjøret: Kompetanse, rekruttering, helg

Onsdag 25. april presenterte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø KS’ andre tilbud i årets hovedtariffoppgjør. Dette er et samlet og helhetlig tilbud, hvor det innenfor et trangt økonomisk handlingsrom er tatt hensyn til alle parters prioriteringer.

Gangsø legger vekt på tre forhold som har vært overordnet i arbeidet med å utforme tilbudet til de fire forhandlingssammenslutningene: Resultatet må bidra til å sikre kompetanse i kommunesektoren, det må bidra til at kommuner og fylkeskommuner er i stand til å rekruttere nødvendig arbeidskraft, og det må stimulere til mer helgearbeid.

- Kompetanse er avgjørende fordi kommunesektoren er, og vil i enda større grad bli, en kompetansevirksomhet. Innbyggerne forventer stadig bedre kvalitet i offentlige tjenester, statlige myndigheter setter økte krav til kvalitet og kompetanse i vår sektor, og medarbeidere og ledere i sektoren har store ambisjoner på vegne av innbyggerne og tjenestene, sier Gangsø.

- Likedan er rekruttering et viktig stikkord, fordi kommuner og fylkeskommuner må tilby attraktive arbeidsplasser for fortsatt å kunne konkurrere om den arbeidskraften vi trenger i framtida. Og ikke minst er det nødvendig å gjøre det mer attraktivt å jobbe i helgene, særlig innenfor pleie og omsorg. Først og fremst fordi pleietrengende har samme behov i helgene som på hverdager, og kommunene er pålagt langt flere oppgaver de siste årene. Men også fordi her ligger en nøkkel til å utvikle en sterkere heltidskultur, noe som er nødvendig for å løse både dagens og framtidas utfordringer, sier Tor Arne Gangsø.