Tariff 2018 - tilbud og krav fra partene

Hovedtariffoppgjøret 2018 ble åpnet 11. april kl. 12.00

Her vil tilbud og krav fra KS og partene bli lagt ut.