Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret
KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne er enige i årets tariffoppgjør. Fra venstre Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne, Erik Kollerud, YS, Steffen Handal, Unio, Mette Nord, LO og Tor Arne Gangsø, KS.

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

KS og forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne er enige i årets tariffoppgjør. – Lønnstilleggene vi avtalte i fjor skal utbetales én måned tidligere, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Ved hovedtariffoppgjøret i 2016 ble partene enige om sentrale lønnstillegg og midler til lokale forhandlinger for 2017. Partene er nå enige om at de sentrale lønnstilleggene skal utbetales fra 1. juli. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

- Jeg er fornøyd med en forhandlingsløsning som gir et godt resultat for kommunene og de ansatte. Under fjorårets oppgjør ble det gjort tilpasninger i lønnssystemet. De sentrale lønnstilleggene i 2017 varierer mellom stillingsgrupper og ansiennitet. Resultatet vi nå er enige om, har en ramme på 2,4 prosent og er dermed på linje med det NHO og LO kom fram til tidligere i år, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønn det ble forhandlet om. Det anbefalte forhandlingsresultatet skal behandles i partenes styrende organer innen 1. juni.

Forventer ansvarlighet i de lokale forhandlingene
- I tillegg til forhandlinger om fordelingen av den lokale potten, skal det gjennomføres lokale forhandlinger for ledere og andre arbeidstakere som får lønnen fastsatt lokalt. Forhandlingene skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme hvor det tas hensyn til kommunens økonomiske situasjon, krav til effektivitet, og lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder, avslutter Gangsø.

Resultatet kan lastes ned i rammen nedenfor.