Forhandlingene er i gang
KS og forhandlingssammenslutningene er i gang med årets mellomoppgjør. Fotograf: Hege K. Fosser Pedersen

Forhandlingene er i gang

KS og forhandlingssammenslutningene er i gang med årets mellomoppgjør. På første forhandlingsmøte kl. 10.00 utvekslet partene krav og KS la fram sitt tilbud.

Tilbudet fra KS har en ramme på 2,4 prosent, på linje med resultatet i privat sektor og innebærer i korte trekk at lønnstillegg avtalt i fjor skal utbetales en måned tidligere, dvs fra 1. juli. 

KS’ tilbud inkluderer også en pott til lokale forhandlinger på 0.9 prosent pr. 1.8.2017.