Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2017 er vedtatt
Det anbefalte forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2017 er endelig vedtatt. Fotograf: Ida Slettevoll, KS

Forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret 2017 er vedtatt

KS’ Hovedstyre og arbeidstakerorganisasjonene har nå vedtatt det anbefalte forhandlingsresultatet fra KS og forhandlingssammenslutningene. Resultatet kan dermed iverksettes.

Forhandlingene ved mellomoppgjøret 2017 ble avsluttet ved at det den 27. april ble lagt fram et anbefalt forhandlingsresultat fra KS og forhandlingssammenslutningene. Forhandlingene ble gjennomført innen en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 2,4 % – på linje med sammenlignbare tariffområder og i tråd med frontfagsmodellen.

KS’ hovedstyre vedtok det anbefalte forslaget 29. mai, og arbeidstakerorganisasjonene har nå gjort det samme. Lønnsendringene kan med dette iverksettes. B-rundskriv 3/2017 «Mellomoppgjøret 2017 – iverksetting og kommentarer» omtaler blant annet:
-        de ulike økonomiske elementene i mellomoppgjøret og iverksetting av de sentrale tilleggene (del I)
-        nye stillingskoder og stillingsgrupper (del II)
-        gjennomføring av høstens lokale lønnsforhandlinger (del III)

B-rundskriv 3/2017 kan lastes ned her Resultat - vedlegg til protokoll kan lastes ned her

Kontaktpersoner:
Alexander Henriksen
Karsten K. Langfeldt
Kjersti S. Myklebust