Tariff 2016-B-rundskriv 4/2016 - Tariffrevisjonen pr. 1.5.16 - Iverksetting

KS’ medlemmer og alle arbeidstakerorganisasjonene har vedtatt forslaget til ny HTA og resultatet kan iverksettes.

B-rundskriv 4/2016 kan lastes ned her

B-rundskriv 4/2016 omtaler blant annet:
-          Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2016 og pr. 1.8.2017 og iverksetting av disse, lokale lønnsforhandlinger og andre lønnsendringer (Del I)
-          Endringer i HTA kapittel 3, 4 og 5, samordning av tidligere HTA kapittel 4A, 4B og 4C og innføring av nye stillingsgrupper (Del II)
-          Endringer i HTAs fellesbestemmelser (Del III)
-          Endringer i HTAs bestemmelser om pensjon og protokoll om videre arbeid med tilpasning av pensjonsordningene i offentlig sektor til reformert folketrygd (Del IV)

B-rundskriv 4/2016  må sees i sammenheng med A-rundskriv 1/2016.

A-rundskriv 1/2016 kan lastes ned her

HTA for perioden 1.5.2016 - 30.4.2018 skal redigeres og tilpasses forhandlingsløsningen. Ny HTA vil bli trykket i løpet av løpet av sommeren, og vil bli sendt medlemmene så snart den er klar.